Petra Agnroth
Petra Agnroth

Att vara informationsansvarig på AB Bostäder innebär ett strategiskt och operativt ansvar för kommunikationsfrågor både internt och externt. Rollen är framtidsinriktad vilket innebär att leda initiera och driva strategiska utvecklingsprojekt för att förbättra vår kommunikation med medarbetare, kunder och omvärlden. De senaste åren har vi arbetat med flera projekt i våra fastigheter som ställt andra krav på kundkommunikationen än tidigare. Både före, under och efter ett projekt. Med en ny kommunikationsplattform lagd arbetar vi nu med att få samma tydlighet på vår webbplats. Till hösten lanserar vi en modern, tillgänglig och framtidssäkrad digital mötesplats för befintliga och potentiella kunder.

Foto: AB Bostäder i Borås