19 September
Länka hit
10.30

Registreringen öppnar

Quality Hotel Grand Borås, Hallbergsplatsen 2
Länka hit
11.30

Lunch

Länka hit
12.30

Välkommen till årets träff kring sociala frågor i boendet                      

Lena Johansson hälsar välkommen till årets träff. Bengt Engberg, vd, AB Bostäder samt Avni Bajrami och Carina Winroth, båda utvecklingsledare för social hållbarhet, AB Bostäder, välkomnar oss till Borås och presenterar företaget samt hur de arbetar med bosociala frågor.

Länka hit
13.00

Radikalisering i våra bostadsområden – vem gör vad?

Våldsbejakande extremism och tecken på radikalisering är aktuella frågor för såväl polis, kommun som för bostadsföretag. Vem gör vad? Detta är en högst berättigad fråga och vi kommer under eftermiddagen att reda ut begreppen.

Företrädare för Integrationspolisen i Borås samt verksamhetsutvecklare från CKS, Centrum för kunskap och säkerhet, Borås Stad

Länka hit
15.00

Kaffe

Länka hit
15.30

Sluta aldrig gå – från gatan i Sao Paulo till Vindeln i Norrland

Christina Rickardsson föddes som Christiana Mara Coelho i Brasilien där hon bodde tillsammans med sin mamma i en grotta de första åren av sitt liv. Senare flyttade de till en kåkstad i Sao Paulo och Christina har upplevt både svält och varit tvingad att tigga samtidigt som hon blivit såväl fysiskt som psykiskt misshandlad. Efter ett år på barnhem adopterades hon och hennes bror av en familj i Vindeln i Västerbotten. Christina vill genom sin berättelse öka förståelsen för olikheter, fördomar och kulturkrockar och verka för en tolerans och öppenhet i samhället.

Christina Rickardsson, föreläsare

Länka hit
16.45

Avslut

Länka hit
19.00

Buffé på Scandic Plaza

Scandic Plaza Borås, Allégatan 3
20 September
Länka hit
08.30

Från Kurdistan till Sverige

Sherin Abdulbaky är kvotflykting från Kurdistan och vet hur det är att komma till Sverige från en annan kultur. Sherin framhåller vikten av att se varje individ som en unik människa och vi kommer att få ta del av hennes egen resa från Kurdistan via flyktingläger och fram till idag då hon arbetar med integration och bosociala frågor på Nyköpingshem. Sherin är dessutom en av årets gruppdiskussionsledare.

Sherin Abdulbaky, Nyköpingshem AB

Quality Hotel Grand Borås, Hallbergsplatsen 2
Länka hit
09.00

Boendesociala utmaningar

Medarbetare från AB Bostäder tillsammans med Nyköpingshem AB, Borås Stad tillsammans med AB Bostäder, Hyresgästföreningen, Hyresnämnden, Kronofogden, Polisen, Psykiatrin, SABO och Skatteverket medverkar under dagen som diskussionsledare. Du får möjlighet att välja att delta i tre av dessa nio grupper.

Länka hit
12.00

Lunch

Länka hit
13.00

Fortsättning gruppdiskussioner

Länka hit
14.00

Gemensam frågestund med samtliga gruppdiskussionsledare

Länka hit
15.00

Simskola för kvinnor 16 år och uppåt

Simkunnighet? En rättighetsfråga, säkerhetsfråga, jämställdhetsfråga eller tillgänglighetsfråga?

Sedan våren 2015 arrangerar AB Bostäder i samverkan med de lokala simklubbarna och Borås Stad en simskola för vuxna kvinnor. Simskolan bidrar till en bättre folkhälsa på lika villkor i Borås Stad och den möjliggörs genom kreativ samverkan där var och en av samverkansparterna bidrar med en del. Det handlar om simlärare, marknadsföring, samordning och finansiering. Arbetet ställer krav på lyhördhet och flexibilitet, någonting som parterna blivit duktiga på tillsammans. Simskolan vänder sig framför allt till kvinnor i stadens mest socioekonomiskt utsatta områden och är mycket populär. Simkunnighet är en livförsäkring som inte bara räddar liv, den stärker också kvinnorna och främjar det sociala nätverket.

Avni Bajrami, utvecklingsledare social hållbarhet,  AB Bostäder, Lovisa Larsson Allansson, Borås Stad  och Jonas Söderberg, SK Elfsborg  

Länka hit
15.15

Vägra att ge upp livet ”Jag hade två val. Och jag valde att leva.”

År 2012 är Shahrzad Kiavash 28 år. Karriären efter studier på KTH har just börjat. Hon tränar, lever hälsosamt och umgås med vänner. Som en blixt från en klar himmel drabbas hon av en mycket allvarlig blodförgiftning som resulterar i att hon tvingas att amputera båda benen nedanför knäna.

Nu har hon tävlat i triathlon och var en av deltagarna i 2016 års Paralympics i Rio. Shahrzad berättar om sin tuffa väg tillbaka. Hur hon fick motivation att orka leva, börja träna och sätta upp näst intill ouppnåeliga mål.

Shahrzad Kiavash, föreläsare, tävlande i triathlon, paralympier, 2016 års Boråsambassadör och i februari 2017 utsedd till Årets Stjärnskott 2016

Länka hit
16.30

Avslut

Länka hit
19.00

Middag i The Food Company

Stadsantikvarie Fredrik Hjelm berättar på ett spännande sätt om Borås historia.

The Company, Skaraborgsvägen 3c
Länka hit
22.00

Pumphuset med underhållning av Riises combo

Efter middagen byter vi lokal och får uppleva en annorlunda miljö i Pumphuset i nära anslutning till The Food Company. Där får vi lyssna till tre glada herrar som med sin musik ger oss en härlig stund.

 

Pumphuset, Viskastrandsgatan 3
21 September
Länka hit
08.30

Skulpturvandring i Borås stadskärna

Borås Stad är känd som ”skulpturstaden” och vi kommer att få en intressant vandring under kunnig ledning genom staden och dess skulpturer.

Samling utanför Quality Hotel Grand Borås
Länka hit
09.30

Kaffe

Quality Grand Hotel Borås
Länka hit
09.50

Aktuellt från SABO

Anders Nordstrand, sedan 2016 SABOs vd, talar om vikten av att lyfta sociala frågor i boendet och vad det kan resultera i.

Länka hit
10.15

Ökad trygghet genom omdaning och nyproduktion

Hässleholmen och Hulta är två områden där AB Bostäder tillsammans med Borås Stad och Polisen har lanserat ett medborgarlöfte som syftar till att öka tryggheten för de boende. I båda stadsdelarna kommer AB Bostäder att skapa nya bostäder och på Hulta Torg passar man dessutom på att fokusera på en omstrukturering av hela torgytan. De kommande åren ska två höghus med totalt 100 nya bostäder byggas. Samtidigt etablerar sig också en helt ny livsmedelsbutik på torget där det redan finns välbesökta butiker, en nybyggd förskola och en fritidsgård. Bengt Engberg, vd, AB Bostäder berättar och visar upp visionen för nya Hulta Torg.

Claes Setthagen, AB Bostäder, Åsa Skytt Jansson, Borås Stad och Anders Cronehag, Polisen berättar om BRÅ-projektet ”Utveckling av effektivt brottsförebyggande arbete – inriktning socialt utsatta områden” och sitt samarbete.

Länka hit
11.15

I huvudet på en normalstörd

För drygt 20 år sedan startade Pär Johansson Glada Hudikteatern där utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare agerar sida vid sida. Att bryta barriärer mellan människor och få rädsla och fördomar att övergå i vänskap och förståelse har varit en av Pärs stora drivkrafter. Pär tar oss med på en resa kantad av mentala omställningar och med Pärs inställning att det mest spännande av alla arbeten är att hjälpa människor att utvecklas, avslutar vi årets träff i Borås.

Pär Johansson, Glada Hudikteatern, föreläsare och av TV 4 utsedd till årets eldsjäl 2016

Länka hit
12.15

Tack till AB Bostäder. Nästa års värdföretag presenterar sig.

Länka hit
12.30

Lunch och hemresa