Gruppdiskussioner
Gruppdiskussioner

Välj tre gruppdiskussioner du vill delta i:

Hur blir vi bättre på att kommunicera?

En god kommunikation är en framgångsfaktor i en verksamhet. I ett bostadsföretag möts människor med olika erfarenheter och bakgrund och det är viktigt att vi inte missförstår varandra. Hur ser våra möten med hyresgästerna ut? Vad kan vi lära oss av varandra för att bli ännu bättre på att kommunicera?

Petra Agnroth, Informationsansvarig, AB Bostäder i Borås och Sherin Abdulbaky som arbetar med integration och bosociala frågor på Nyköpingshem AB, delar med sig av sina erfarenheter och olika sätt att arbeta.

Vräkningsförebyggande arbete

Ett gott samarbete mellan socialtjänst och bostadsföretag är en framgångsfaktor i det vräkningsförebyggande arbetet. Genom en kontinuerlig samverkan kan avhysningar undvikas.

Tom Åberg, Vräkningsförebyggande samordnare, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Borås Stad och Irmin Oglecevac, AB Bostäder i Borås.

Hyresgästföreningen

Susanna Skogsberg som är förbundsjurist kommer under det här passet att ta upp några aktuella frågor, bland annat om ombyggnader där det kom ett betänkande med förslag till lagändringar i slutet av april 2017. Vad innebär förslagen? Hur kan fastighetsägare,  hyresgäster och Hyresgästföreningen samverka vid ombyggnader på bästa sätt?

Susanna tänker också kort berätta lite om Hyresgästföreningen – vad de vill  och gör. Givetvis är du välkommen att ställa frågor om annat som också berör hyresgäster och Hyresgästföreningen.

Susanna Skogsberg, Förbundsjurist, Hyresgästföreningen.

Hyresnämnden

Hyresnämnden är en domstolsliknande förvaltningsmyndighet som medlar i tvister som rör bostäder och lokaler. Hyresnämnden prövar och beslutar även i en del tvister till exempel om uppsägning av hyresavtal, uthyrning av lägenhet i andra hand, hyresvillkor eller om hyresvärds skyldighet att vidta åtgärder i en bostadslägenhet. Hyresnämnden lämnar även allmän information om hyreslagstiftningen och om annan lagstiftning som berör frågor som kan tas upp i hyresnämnden.

Lise-Lotte Norén Wilkens, Hyresråd, Hyres- och arrendenämnden i Göteborg.

Kronofogden

Kronofogdens uppgift är att skapa balans mellan den som ska ha betalt och den som ska betala. Genom ett aktivt vräkningsförebyggande arbete har vi de senaste åren kunnat se att antalet verkställda avhysningar har minskat. Många bostadsföretag arbetar tillsammans med Kronofogden i olika projekt som syftar till att sprida kunskap om vikten att betala sin hyra i tid.

Gunvor Pettersson, Kronoinspektör och Henric Åhman, Kronoinspektör och före detta delgivare. Båda arbetar på Verkställighetsteamet i Borås.

Polisen

Sedan drygt två år har vi nu i Sverige en Polismyndighet från att tidigare ha haft 21 olika polismyndigheter. Hur upplever du som medarbetare i bostadsföretaget den nya organisationen? Fungerar den? Andra exempel på aktuella frågor är hur tips, misstankar om brott med mera, ska hanteras i kontakterna med polisen och vad vi kan göra åt situationen med olaglig uthyrning.

Poliskommissarie Anders Cronehag, kommunpolis med ansvarsområde Borås Stad och Bollebygds kommun och Tomas Stakeberg Jansson, chef för lokalpolisområde Borås.

Företrädare för Integrationspolisen i Borås kommer också att medverka. Det ger tillfälle att reflektera och ställa frågor utifrån föreläsningen som hålls första dagen på temat ”Radikalisering i våra bostadsområden”.

Psykiatrin

Vad är psykisk sjukdom? När får psykiatrin ingripa? Hur fungerar våra möten med hyresgäster som är på väg in i demens? Frågorna kring hur vi möter våra boende som har någon form av diagnos och/eller missbruk av olika slag är många. I många fall är du som medarbetare från bostadsföretaget en av de få mänskliga kontakter som en del av dessa hyresgäster har.

Per Anders Hultén är specialist i allmän psykiatri och i allmänmedicin. Överläkare på Vuxenpsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus. Han har tidigare bland annat varit distriktsläkare och häktesläkare och har många års erfarenhet av att arbeta inom det psykiatriska området.

SABO

SABOs jurister arbetar med rådgivning och utbildning samt åtar sig även konsultuppdrag inom främst det hyresjuridiska området. Här får du möjlighet att ta upp juridiska frågor och diskutera med dina kollegor i gruppen.

Helena Henriksson och Lars Matton, SABO.

Skatteverket

Folkbokföringen är den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige. I folkbokföringen registreras uppgifter om vilka som bor här i landet och var de bor. Många av våra rättigheter och skyldigheter är beroende av att vi är folkbokförda. Som exempel kan nämnas rätten till barnbidrag och bostadsbidrag samt var vi ska betala skatt och var vi ska rösta.

Annika Cronsjö och Tomas Karlsson Skatteverket.