Tre dagar med inspirerande föreläsningar, gruppdiskussioner och möjlighet att knyta kontakter med kollegor runtom i landet.

 

Aktuellt